Releases Releases
2006

DAMIR IMAMOVIĆ TRIO: “PLAYS STANDARD”

The first Damir Imamović Trio CD! It was published by buybook from Sarajevo.

Songs:

1. Lov lovio Muhareme
2. Teško meni jadnoj u Saraj'vu samoj
3. Na hastalu gori svijeća
4. Omer beže
5. Djevo, djevo
6. Moj behare
7. Kraj potoka bistre vode
8. Oj, međice, međice
9. S one strane Plive
10. Sejdefu majka buđaše

Guitar and vocals: Damir Imamović
Violin: Vanja Radoja
Double bass: Edvin Hadžić
Recorded by: Saša Karabatak
Mix: Nedim Imamović
Photo: Almin Zrno
Cover design: Šejla Kamerić
Date of first release: September 2006

NEWSLETTER