Performances Performances
07.03.2015 00:00

Derviš Sušić: "Teferič" - theatre premiere

Sarajevo Bosnia & Herzegovina

director: Aleš Kurt
music: Damir Imamović
Kamerni teatar 55 Sarajevo

NEWSLETTER