Performances Performances
06.01.2016 20:00

Biljana Srbljanović: "Tuđe srce", theatre premiere

SARTR Sarajevo Bosnia & Herzegovina

Director: Dino Mustafić
Music: Damir Imamović
Production: Art Hub Platform

NEWSLETTER